NAGRODZENI WIRTUOZEM


Bożena Adamek - aktorka III WIRTUOZ

Jaga Karkoszka - I WIRTUOZ

Krystyna Nowakowska - rzeżbiarka autorka
statuetek Wirtuoza II WIRTUOZ

Prof. Zbigniew Łagocki - VI WIRTUOZ

Copyright © 2012 Michalowsky. All rights reserved. bartosz.michalowsky@gmail.com