PRACE KONSERWATORSKIE


JAWORKI Madonna Łemkowska
z XVIIw z piaskowca zakonserwowana
przeze mnie w 1984r.

Odrestaurowany ołtarz w kaplicy
w Krościenku przy ul. Zdrojowej

Praca konserwatorska

Copyright © 2012 Michalowsky. All rights reserved. bartosz.michalowsky@gmail.com